Open/Close Menu
Medical devices - Research equipment - Software & apps - Body monitoring devices

Sufficient physical activity is essential for cardio-metabolic health and quality of life. Inactivity and sedentary behavior such as sitting seem to be tied inseparably to our current way of living. Promotion of physical activity is therefore crucial. Research into the promotion of physical activity has revealed that altering one’s lifestyle can be challenging. Especially excess body weight is accompanied by barriers towards a physically active lifestyle. Practice nurses, physiotherapists and dieticians can support lifestyle changes, but the question arises whether effectiveness of a combined lifestyle intervention can be enhanced by adding group sessions aimed at physical activity. Accurate measurement of physical activity is paramount for the correct interpretation of study results. Several instruments exist to estimate physical activity level, such as questionnaires and body-fixed activity monitors. However, popularity of a device does not necessarily imply usability, which should be considered when applying activity monitors in research and in daily practice. Moreover, the question remains whether activity monitors can truly reflect the level of physical activity and sedentariness. Brenda Berendsen defended her PhD thesis on the promotion and measurement of physical activity on 24 june 2016. Her research into the accuracy and usability of measurement methods showed that clear differences can be discriminated between physical activity sensors. An evaluation study in 30 family doctors practices showed that an intervention of a multidisciplinary life-style program to improve physical activity was effective. However, an optimum amount of delivered therapy hours was found to achieve the required effectivity of the physical activity program.

Meten en bevorderen van fysieke activiteit.

Voldoende beweging en het voorkomen van langdurig zitten zijn essentieel voor een goede gezondheid en kwaliteit van leven. De wetenschap, maar ook de praktijk, richt zich steeds meer op het stimuleren van beweging. Om (veranderingen in) beweeggedrag in kaart te brengen zijn verschillende meetmethoden zijn beschikbaar, zoals vragenlijsten en activiteitenmonitors. Brenda Berendsen verdedigde 24 juni 2016 haar promotie-onderzoek naar het meten en stimuleren van beweeggedrag. Het onderzoek naar de accuraatheid en de gebruiksvriendelijkheid van meetmethoden liet zien dat er binnen activiteitenmonitors duidelijke verschillen zijn. Daarnaast bleek uit het evaluatieonderzoek in 30 huisartsenpraktijken dat een interventie met interdisciplinaire begeleiding effectief is om beweeggedrag te verbeteren. Echter, er leek een optimum te zijn in de hoeveelheid begeleiding wat betreft de effectiviteit.

Vragenlijsten en activiteitenmonitors zijn veelgebruikte methoden om beweeggedrag in kaart te brengen. Vragenlijsten worden veel toegepast omdat ze inzicht geven in specifieke activiteiten (bijvoorbeeld beweging op het werk en in de vrije tijd) en zeer goed toepasbaar zijn bij grote deelnemersaantallen. Daarentegen kan er vertekening plaatsvinden door over- of onderschatting doordat men niet bewust is van het eigen beweeggedrag of door sociale wenselijkheid. Activiteitenmonitors geven een schatting van beweeggedrag op basis van een accelerometer en bieden een objectieve meetmethode, toepasbaar in het dagelijks leven. Door de toegenomen populariteit zijn er veel types op de markt. Drie activiteitenmonitors zijn onderzocht in het proefschrift van Brenda Berendsen: de CAM (voorloper van MOX, Maastricht Instruments), de ActiGraphGT3X en de ActivPal3. Het bleek dat het onderscheid in zit-, sta- en beweegtijd het best uitgevoerd werd door de twee monitors die gedragen werden op het bovenbeen (de CAM en de ActivPAL3).

De betrouwbaarheid van metingen hangt niet alleen af van de accuraatheid van de monitors, maar ook van de gebruiksvriendelijkheid. Is de monitor te aanwezig? Dan zal de deelnemer hem niet continu dragen, waardoor het daadwerkelijke beweeg- en zitgedrag niet geregistreerd wordt. Er is daarom een betrouwbare vragenlijst opgesteld om de gebruiksvriendelijkheid van activiteitenmonitors in kaart te brengen en tussen monitors te kunnen vergelijken. Toepassing van de vragenlijst op de CAM, de ActiGraphGT3X en de ActivPAL3 demonstreerde dat de ActiGraphGT3X, die om het middel gedragen wordt, erg comfortabel was om te dragen. De CAM was de grootste monitor (63x45x18mm en 100gram), en deelnemers waren zich erg bewust van de monitor tijdens dagelijkse activiteiten. Maastricht Instruments heeft hiertoe de CAM doorontwikkeld tot de MOX, in kleiner formaat (35x35x9mm).

Het proefschrift beschreef ook het proces en de effectiviteit van een interventie om meer beweging en gezonde voeding bij mensen met overgewicht te stimuleren. De interventie werd in 30 praktijken in heel Nederland aangeboden aan meer dan 400 mensen, door een team van een praktijkondersteuner, een fysiotherapeut en een diëtist. De helft van de praktijken bood een interventie met basisbegeleiding door de fysiotherapeut (zesmaal individueel consult), terwijl de andere helft een interventie bood met drie maanden intensieve groepsbegeleiding door de fysiotherapeut. De begeleiding door de praktijkondersteuner en de diëtist was voor alle deelnemers gelijk. Vragenlijsten wezen uit dat de daadwerkelijk geleverde begeleiding lager was dan gepland. Desalniettemin, deelnemers in beide groepen wandelden meer en zaten minder na de begeleiding.

De tijd in matige tot zware fysieke activiteit veranderde niet. Bovendien bleek uit metingen door de zorgverleners dat gewicht, buikomvang en een aantal bloedwaarden ook verbeterden. Er werd geen verschil gevonden tussen de groepen met basis- en met intensieve begeleiding. Dit kan verklaard worden enerzijds doordat de groep met intensieve groepsbegeleiding minder individuele consulten gehad heeft en anderzijds doordat de steekproefgrootte wellicht niet groot genoeg was voor het detecteren van een verschil tussen de twee groepen.

Brenda Berendsen verdedigde haar proefschrift ‘Measurement and promotion of physical activity: Evaluation of activity monitors and a multidisciplinary lifestyle intervention in primary care’ op 24 juni 2016 om 14.00 aan de Universiteit van Maastricht.

Brenda Berendsen, PhD

Open University Heerlen, department of Psychology and Educational Sciences

Copyright © 2017 Maastricht Instruments
All rights reserved


ISO13485/ISO9001 certified company

Universiteitssingel 50, Maastricht, The Netherlands, Tel: +31 43 388 1371 View contact page